Med hjälp av massage kan du frigöra Oxytocin och må bättre

Frigör oxytocin genom massage

Oxytocin är ett neuropeptidhormon som bland annat beröring frigör. Det är alltså sant att massage minskar stress och ångest. I denna text berättar vi hur du kan frigöra oxytocin genom massage. Många kallar det för ”Må-bra-hormonet”. Detta hormon gör inte bara att du får ett lugn och minskar ångest och stressymptom, utan kan faktiskt hålla oss friskare och samtidigt stärka kroppens …

Stress kan lindras med hjälp av massage

Sambandet: Stel, psykiskt stress och massage

Att känna sig stel i kroppen kan vara relaterat till stress. Medan måttliga mängder av stress är bra för oss kan långvarig stress påverka oss väldigt negativt, med en lång återhämtningsperiod. Den långvariga stressen kan faktiskt göra dig fysiskt sjuk.  Hur är stress kopplat till stelhet? När vi utsätts för stress spänner sig musklerna i ett försök att förebereda oss …