Stel_Nacke

Tips på hur du kan motverka stel nacke

Har du stel nacke? Detta kan bero på flera anledningar, till exempel att du sitter fel, sover för lite eller att du är oroad över något. Vi kommer i detta inlägg tipsa om några stretchövningar eller hur du kan ta en massage för att få ökad cirkulation. Vid massage utsöndras även ett lugn-och rohormon som kallas oxytocin. Exempel vad som …