Medicinsk massage

Medicinsk massage är en djupgående massageform som är sjukvårdande och hälsobefrämjande. Massageterapeuten har kunskap att hjälpa dig med problem med muskler och leder genom grundlig undersökning, tester och behandling av dessa. Målet med behandlingen är att återfå och upprätthålla god fysisk funktion i samband med rörelse, aktivitet, hållning och hälsa. Skillnaden mellan klassisk massage och medicinsk massage Den klassiska massagen …

Ont i ryggen

Ont i ryggen är mycket vanligt. Den vanligaste typen av ryggont är i nedre delen, ländryggen. För det mesta går värken över av sig själv men ibland kan du behöva behandling eller smärtstillande. Olika typer av ryggont  Den vanligaste ryggsmärtan är i nedre delen av ryggen. Det finns i sin tur olika typer av ländryggssmärta. Här nedan listar vi de …

Gamnacke

Gamnacke orsakar felbelastning av nacke och beror ofta på en felaktig arbetsställning framför dator eller mobil. När man scrollar på sin mobiltelefon faller huvudet och nacken framför kroppen och orsakar felbelastning som ofta kallas för gamnacke. Denna position medför att huvudets vikt på cirka 4kg orsakar en extra påfrestning på muskler, ledband och skelettstruktur i nacken.  Vårt användande av datorer …

Muskelspänningar som kan behandlas med massage

Muskelspänningar

Muskelspänningar är ett vanligt bakslag vid överbelastning. En muskelspänning kan förekomma om du utsatt kroppen för oergonomiska arbetsställningar, monotona rörelser eller vid stress. Symtomen för muskelspänningar kan vara ömhet, trötthet och värk i muskeln. Det kan även leda till en stelhet kring de leder där muskeln passerar. När en muskel jobbar så skjuts muskelfibrerna ihop så att muskeln blir kortare. …