Massage mot kronisk smärta

Massage och kronisk smärta

I denna bloggpost kommer vi berätta om massage och kronisk smärta och hur smärta kan påverka ditt känslomässiga välbefinnande.

Att ha smärta är något som som de flesta upplever i någon gång i livet. Idag kan uppemot 40% av sjukvårdsbesöken kopplas samman med smärta. Smärta är en signal på att något i kroppen är fel och när en individ drabbas av långvarig smärta påverkas hela individens livsvärld.

Forskning pekar på att upp till 65% av Sveriges befolkning lider av långvarig smärta. Nästan var femte person har pågående smärtproblem och sju procent lider av kronisk smärta.Det är också ett av de tillstånd som hårdast belastar de svenska socialförsäkrings- och hälsovårdssystemen. Långvarig smärta drabbar de flesta någon gång i livet men är trots det en osynlig sjukdom. 

Varför utvecklas kronisk smärta? Vilka drabbas? Hur fungerar hjärnan när vi har ont?

Olika kroniska smärtor:

  • ryggont
  • huvudvärk
  • karpaltunnelsyndrom
  • artros
  • smärta i nacke och axlar
  • fibromyalgi

Men det behöver inte vara kronisk smärta för att ha negativa effekter. Alla som har haft muskelvärk, axel- eller ryggsmärtor som kommer och går, eller en tillfällig skada, har sannolikt märkt kopplingen till negativa känslor som ångest, stress eller depression eller allmänna humörsvängningar. Smärta kan få långsiktiga negativa konsekvenser och påverka din allmänna hälsa och komma i vägen för vardagliga uppgifter och ansvar hemma och på jobbet. För att inte tala om smärta kan bidra att din annars så aktiva livsstil inte längre är möjlig. Vi har tidigare bloggat om ämnet här: Få den bästa effekten av massage.

Massage och kronisk smärta

Massage hade en avslappnande effekt på patienter med långvarig smärta. En studie har visat att patienter med långvarig smärta som fick massage under fem veckor fick bättre sömn med mindre sömnavbrott än innan massagebehandlingen.

Massage har en lång rad positiva effekter, som att minska oro, stress, smärta och ångest, lindra muskelinflammationer. Andra aktiviteter som hjälper mot kronisk smärta är: fysisk träning, avspänning, biofeedback, manipulation och fysikalisk terapi samt ortoser. 

Obehandlade stelhet kan bli kronisk

Har man fått ordentliga spänningar i nacke och axlar så är det i de absolut flesta fall livsstilsrelaterat och gör man inga förändringar så kommer det inte bli bättre. Smärta och spänningar föder mer smärta och spänningar då det hämmar rörelsemönstret så ju längre man går obehandlad så blir det vårare att hamna på en normal nivå.

Ett bra test för att se om du redan har kronisk spänning är att uppskatta spänningsgraden i början och slutet av en längre semester. Antingen kan du känna efter själv eller be någon att trycka och klämma på några specifika punktar som du vet brukar vara spända. Om du fortfarande är spänd i nacken och mellan skuldrorna efter semestern så bör du verkligen överväga att påbörja en förändring med rörelse, träning, avslappning och ibland massage som komplement.

Om smärta:

Smärta är en multidimensionell, subjektiv upplevelse och unik för varje individ. Konstigt nog påverkar smärta inte bara dina känslor, vilket gör att du blir orolig eller deprimerad, den kan också vara ett uttryck för din ångest och depression. 

Om patienten går med obehandlad smärta länge börjar nerverna vid skadan i kroppen förstärka signalerna. Det behövs allt mindre retning för att signalerna ska bli starka och smärtan kännas värre. Ryggmärgen börjar också reagera kraftigare och cellerna där förändrar sig.

Både känslomässiga bagage kan orsaka smärta men även kroppslig smärta. Snacka om en knut att reda ut!

Vi på Sthlm physique har flertal massagekliniker runt om Stockholm om du behöver boka en massage i Stockholm.

Källor:

https://www.uu.se/stod-uu/smarta/

https://neuro.se/symtom/smaerta/kronisk-smaerta/

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1116726/FULLTEXT01.pdf

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:626178/FULLTEXT01.pdf

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *